Szanowni Państwo,

witam na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat mojej działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej. Za jej pośrednictwem pragnę też podzielić się z Państwem moimi opiniami na temat dostrzeżonych kwestii naukowych i badawczych, a także zaprezentować swoje poglądy na tematy związane z samorządem, innowacjami i działanością B+R oraz ich znaczeniem w rozwoju kraju i województwa. Zapraszam również do galerii zdjęć.

Szanowni Państwo, jeżeli macie jakieś sugestie, komentarze lub pytania, proszę skorzystać z formularza kontaktowego. Zapraszam do odwiedzin!

dr Grzegorz Kądzielawski

O MNIE

Grzegorz Kądzielawski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Ukończył Studium Polityki Zagranicznej w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz Politechnice Warszawskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2006 – 2014 radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa. Od 2009 roku członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Jako ekspert doradzał m.in. z Polsko – Ukraińskiej Izbie Gospodarczej oraz Agencji Prasa i Film. W latach 2011 – 2015 prezes Zarządu Fundacji Energia dla Europy. Od 2014 do 2015 dyrektor Biura Klubu Parlamentarnego w Sejmie RP. Od 2015 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz szef gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2015 - 2017 członek Rady Programowej Polskiego Radia w Warszawie "RDC" S.A. Od 2016 członek i przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Górniczo Metalowych „Zębiec” S.A. w Zębcu. Ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).

Ukończone kursy i szkolenia:

 • 2013 r. NGO Master – program szkoleniowy (120 h) z zarządzania w organizacjach pozarządowych realizowany przez Fundację Nowy Staw;
 • 2012 r. szkolenie „Prawo własności intelektualnej” organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego;
 • 2011 r. szkolenie „Organizacja konferencji i wizyt gospodarczych” organizowane przez European Academy of Diplomacy w Warszawie;
 • 2011 r. szkolenie „Protokół dyplomatyczny w Unii Europejskiej” organizowane przez Akademię Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie;
 • 2011 r. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych z udziałem spółek Skarbu Państwa organizowany przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego;
 • 2010 r. szkolenie „Protokół dyplomatyczny w praktyce” organizowane przez Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie;
 • 2009 r. szkolenie „Public Relations” organizowane przez Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie;
 • 2008 r. szkolenie z zakresu pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2000 i pozytywne zdanie egzaminu końcowego poświadczonego wydaniem certyfikatu przez Dekra Certification Sp. z o.o.;
 • 2008 r. szkolenie z zakresu auditu wewnętrznego, systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2000 i pozytywne zdanie egzaminu końcowego poświadczonego wydaniem certyfikatu przez Dekra Certification Sp. z o.o.;
 • 2008 r. szkolenie dotyczące budowania kompetencji i wiedzy w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej organizowane w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej finansowanego ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”;
 • 2007 r. szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych (uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”), organizowane przez Urząd Miasta Tarnowa;
 • 2007 r. szkolenie: Zarządzanie finansowe w projektach, organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie;
 • 2007 r. szkolenie: Podstawy zarządzania projektami, organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie;
 • 2005 - 2006 r. „Studia Europejskie 2006” w ramach programu Komisji Europejskiej Jean Monnet – (polityczne oraz ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, sposoby pozyskiwania oraz wykorzystywania środków finansowych z funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa oraz przez jednostki samorządu terytorialnego) - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.

Wybrane publikacje:

 • G. Kądzielawski, Prawo swojszczyzny (Heimathrecht) jako wyraz przynależności do gminy, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” T.XVII 2014 r.; ISSN 1733-0335, s. 169
 • G. Kądzielawski (red.), „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”, ISBN 978-83-938806-4-5, sierpień 2014
 • G. Kądzielawski, „Szara strefa polskiego lobbingu.” ISSN 2300-9098, nr 13, lipiec 2014
 • G. Kądzielawski, „Gdzie rząd nie może…”, czyli jak wykorzystać wschodni doswit polskich samorządów” [w:] „Młoda Myśl Wschodnia”, Wrocław 2014, ISBN 978-83-7893-192-8
 • G. Kądzielawski, „Wpływ demografii na politykę regionalną" [w:] "Demografia wyzwaniem Europy" red. K. Iglicka, Warszawa 2013, ISBN 978-83-936459-3-0
 • G. Kądzielawski, „Rządowe duszenie samorządów”, Rzeczy Wspólne, nr 14 (4/2013), ISSN 2081-5417
 • G. Kądzielawski, M. Włodarczyk, „Pośredniaki o bezrobociu”, [w:] „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-936459-2-3
 • G. Kądzielawski, „Instytucje i organy Unii Europejskiej”, Currenda – Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej, Rok 160,  nr 4 październik – grudzień 2010

Galeria
Kontakt

Wypełnij formularz

Adres do korespondencji

Kancelaria Sejmiku
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków